مانور کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات

انتخابات 5

با توجه به نزدیک شدن به ۷ اسفند ماه روز برگزاری انتخابات مانوری در جهت آمادگی نیرو های حوزه فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان گرمسار برگزار شد در این مانور که بیش از ۲۰ نفر از اپراتورهای اصلی ستاد انتخابات درتیم فنی و کامپیوتری شرکت داشتند، تست نهایی و پایانی سرور های های اصلی ستاد انتخابات با اپراتور وزارت کشور ... ادامه مطلب »